Ανακοινώσεις

Ἀγαπητοί ἐνορίτες,

Ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας μας κατά τόν Δεκαπενταύγουστο καί τῆς πανήγυρης πρός τιμήν τοῦ πολιούχου μας Ἁγίου Ἀλεξάνδρου τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς ἐνορίας μας ἀποφάσισε νά εὐπρεπίσει τό Ναό μας. Ὡστόσο μάθαμε ὅτι ἀπό δεκαημέρου καί πλέον κυκλοφοροῦν ἐπιστολές καί φῆμες ὅτι οἱ ἐργασίες πού πραγματοποιοῦνται προκαλοῦν ζημιές στίς ἐπιτοίχιες ἁγιογραφίες τοῦ Ναοῦ καί στίς εἰκόνες Κ. Παρθένη. Κατόπιν τούτου τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο βεβαιώνει τούς ἀγαπητούς ἐνορίτες ὅτι ἔχουν ληφθεῖ ὅλα τά ἀναγκαία μέτρα προστασίας τῶν ἁγιογραφιῶν (ἐπιτοίχιων καί φορητῶν) καί τῶν μαρμαρόγλυπτων καί ξυλόγλυπτων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν τοῦ Ναοῦ μας.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

Περιήγηση στό ἐσωτερικό τοῦ Ἱ.Ναοῦ 360

Σάββατο
25
Μαΐου
2019
Γ' εύρεσις Τιμίας Κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου
© 2015 Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀλεξάνδρου

Αναζήτηση