Διακονούντες στο Ναό

Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

Πρόεδρος π. Ἀθανάσιος Καλογήρου

Ἀντιπρόεδρος κ. Χρῆστος Μπούρας

Γραμματέας κ. Νικόλαος Γιδόγιαννος

Ταμίας κ. Νικόλαος Κλαράκης

Μέλος κ. Ἀλέξανδρος Σακκογιάννης

 

Ἀναπληρωματικά Μέλη

κ. Χρῆστος Ξένος

κ. Ἄγγελος Μουζακίτης

κ. Παναγιώτης Κασκαρέλης

κ. Δημήτριος Μπιτσακάκης

  

Ἐφημέριοι

Ἀρχ. π. Γεώργιος Ρουσάκης (210-88.32.250)

Πρωτ. π. Θεόδωρος Σταθακόπουλος (210-98.27.417)

Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Καλογήρου (210-98.15.551)

Ιερομ. π. Ραφαήλ Μέρος

 

Ψάλτες

 Κωνσταντῖνος Πολίτης

Βασίλειος Βουλᾶς

Ἀνδρέας Πολυχρονίδης βοηθός 

 

Νεωκόροι

Μανώλης Χατζηγιαννάκης

 

Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο

Πρόεδρος π. Ἀθανάσιος Καλογήρου

Ταμίας κ. Νικόλαος Κλαράκης

Γραμματέας κ. Ἰωάννα Παπαθωμοπούλου

Μέλος κ. Γεωργία Κουτλάκη

Περιήγηση στό ἐσωτερικό τοῦ Ἱ.Ναοῦ 360

Ημερολόγιο

Δευτέρα
21
Μαΐου
2018
Κωνσταντίνου και Ελένης, Παχωμίου οσιομάρτυρος
© 2015 Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀλεξάνδρου

Αναζήτηση